DT-sarja

Aika: 14.10.2018 klo 09:30 - 14:00

klo 9.40 EKS-PaRa
klo 11.00 EKS- HIFK
klo 12.20 PaRa- HIFK